Projektiranje

kao glavni i izvedbeni projektant dosad smo izveli projekte mehaničke otpornosti ...

Nadzor

vršenje nazora nad gradnjom jedna je od specialnosti naše tvrtke ...

Snimanje podmorskih građevina

bavimo se i ronilačkim nadzorom, snimanje podvodnim kamerama, te ...

Nadzor

Vrenje nadzora nad gradnjom jedna je od specialnosti nae tvrtke.

Viegodinje iskustvo u pruanju usluga nadzora dokazuje lista objekata nad kojima je tvrtka GRATES vrila nadziranje gradnje:

  • Nadzor nad gradnjom distributivnog centra Stani? u Dugopolju,
  • Nadzor nad sanacijom obalnog zida u sklopu ure?enja nove Rive u Splitu,
  • Nadzor nad renoviranjem Gradske vije?nice u Trogiru,
  • Nadzor nad izgradnjom stambenog objekta u Seget Vranjicu, investitor: Priskus d.o.o. Makarska
  • tehni?ko savjetovanje nad ure?enjem obalnog pojasa Lukoran-otok Ugljan
  • i ostalo