Projektiranje

kao glavni i izvedbeni projektant dosad smo izveli projekte mehaničke otpornosti ...

Nadzor

vršenje nazora nad gradnjom jedna je od specialnosti naše tvrtke ...

Snimanje podmorskih građevina

bavimo se i ronilačkim nadzorom, snimanje podvodnim kamerama, te ...

Projektiranje

GRATES d.o.o. je kao glavni i izvedbeni projektant dosad izveo projekte mehani?ke otpornosti i stabilnosti raznih objekata, vodovoda i kanalizacije, marina, luka i pomorskih gra?evina.

Grates d.o.o. ulae u najnovije tehni?ke i programske alate za rad, a trenutno pri projektiranju koristimo Radimpex aplikaciju TOWER koja je potpuno kompatibilna sa dwg standardom za razmjenu podataka.

 • Glavni i izvedbeni projekt konstrukcije benzinske postaje u Dugom Ratu
 • Glavni projekt mehani?ke otpornosti i stabilnosti rekonstrukcije bive tvornice Mardei? u Hotel - Sali, Dugi otok
 • Glavni projekt mehani?ke otpornosti i stabilnosti hotela na predjelu njan Split
 • Glavni i izvedbeni projekt mehani?ke otpornosti i stabilnosti trgova?kog centra Merkur Split u Katel Su?urcu
 • Glavni projekt mehani?ke otpornosti i stabilnosti autocentra Bosni? u Stobre?u
 • Glavni projekt mehani?ke otpornosti i stabilnosti viestambenih gra?evina na predjelu njan Split
 • Glavni projekt mehani?ke otpornosti i stabilnosti renoviranja Gradske vije?nice u Trogiru
 • Glavni i izvedbeni projekti konstrukcije glavne zgrade i tale za konje u Gorskom Kotaru
 • Glavni projekt vodovodne i kanalizacijske instalacije poslovno stambene gra?evine u Solinu
 • Glavni projekt vodovodne i kanalizacijske instalacije KONZUM mega store u Solinu
 • Glavni i izvedbeni projekt konstrukcije Vile D-Amato, Roga? o. olta
 • Glavni i zvedbeni projekt konstrukcije i ure?enja okolia DOKA u Dugopolju
 • Izvedbeni projekt Tehnologija iskopa sa ciljem ?i?enja zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava na ure?enju obale Matejuka u Splitu
 • Idejni projekt i ishodovanje lokacijske dozvole za montanu halu skladita u zoni Prisike, Mu?, investitora Delmarc d.o.o. Split
 • Izrada idejnog rjeenja, idejnih projekata i glavnih projekata marine za nauti?ki turizam u luci Ugljan, O. Ugljan- u tijeku
 • Glavni projekt mehani?ke otpornosti i stabilnosti viestambene gra?evine na predjelu Solina