Projektiranje

kao glavni i izvedbeni projektant dosad smo izveli projekte mehaničke otpornosti ...

Nadzor

vršenje nazora nad gradnjom jedna je od specialnosti naše tvrtke ...

Snimanje podmorskih građevina

bavimo se i ronilačkim nadzorom, snimanje podvodnim kamerama, te ...

Suradnici

U Gratesovoj suradni?koj mrei lepeza je stru?njaka s kojima sura?uje pri izradi projekata.

Osim s vrsnim arhitektima, tvrtka stalno tehni?ki sura?uje s ovlatenim inenjerima elektrotehnike, strojarstva, geodezije te s ovlatenim revidentima projekata.

U mogu?nosti smo, preko naih poslovnih suradnika, ponuditi usluge projektiranja i nadzora svih ostalih tehni?kih projekata, kao to su elektrika i klimatizacije, geotehni?ka ispitivanja i elaborati itd.

Tako?er smo u mogu?nosti ponuditi sveobuhvatne konzalting usluge prilikom realizacije projekata, i to od faze razrade, izrade projektne dokumentacije, prikupljanja i evaluacije ponuda, te cjelokupno vo?enje projekata.

Popis suradnika:

  • Ivica Lazareo dipl. ing. gra?. AG-Rijeka
  • Boris Komadina, d.i.a.
  • Deltron d.o.o Split
  • Ante Kraljevi?, d.i.e.
  • IGH Split
  • OBALA d.o.o. Split